Steering Committee

Steering Committee (SC)

Steering Committee


SC Chair

 • Dong-Ho Cho (KAIST)

SC Co-Chairs

 • Jong-Seon No (Seoul National University)
 • SeongJu Kang (Ministry of Science, ICT & Future Planning)
 • Skott Ahn (LG Electronics)
 • Kiho Kim (Samsung Electronics)
 • Yang Zhen (CIC)
 • Masakazu Sengoku (Niigata U.)
 • Marco Chiani (U. of Bologna)
 • Sang Wu Kim (Iowa State U.)

SC Members

 • Hojin Lee (ETRI)
 • Yeong Min Jang (Kookmin Univ.)
 • Chung G. Kang (Korea Univ.)
 • Young Jin Choi (Ministry of Science, ICT & FuturePlanning)
 • James Won-Ki Hong (KT)
 • Hyogun Lee (Samsung Electronics)
 • Kookyeon Kwak (LG Electronics)
 • Kyu-Jin Wee (TTA)
 • Sun-moo Kang (NIA)
 • Gae young Choi (KISDI)
 • Yu-Je Won (KISA)
 • Myunghyun Yoon (KETI)
 • Jae Kwan Lee (KATECH)
 • Young Jun Moon (KOTI)
 • Sang-Ryong Kim (KCA)
 • Dong-Gi Kim (KCA)
 • Chi Deuk Ann (ETRI)
 • Ho Sang Ham (ETRI)
 • Dong-In Kim (Sungkyunkwan U.)
 • Ilyoung Chong (HUFS)
 • Yong-Soo Cho (Chung-Ang Univ.)
 • Youze Cho (Kyungpook National Univ.)
 • Kwang Bok Lee (Seoul National U.)
 • Abdelhamid Mellouk (U. of Paris-Est Creteil Val de Marne)
 • Pascal Lorenz (U. of Haute Alsace)
 • Malathi Veeraraghavan (U. of Virginia)
 • Falko Dressler (U. of Erlangen)
 • Xuemin(Sherman) Shen (U. of Waterloo)
 • Halim Yanikomeroglu (Carleton U.)
 • Elvino Sousa (U. of Toronto)
 • Kwang-Cheng Chen (National Taiwan U.)
 • Moe Win (MIT)
 • Honggang Zhang (Zhejiang University)
 • Dongfeng Yuan (Shandong U.)
 • Joel Rodriques (U. of Beira Interior, Portugal)
 • Ross Murch (Hong Kong U. of Science and Technology)